Turvallisuuden
suunnittelu

Tarjoamamme
turvallisuussuunnittelun
palvelumme

R
Riskienarvioinnit ja kartoitukset
R
Turvallisuusasiakirjojen laadinta
R
Turvallisuuskoulutukset

Hyvällä suunnittelulla turvallisempaa ulkoilua

Turvallisuusajatteluun pohjautuva riskien arviointi on välttämätön osa reittien suunnittelua. Meillä on laaja kokemus turvallisuusasiakirjojen laadinnasta ja riskien arvioinnista erilaisille reiteille, olipa kyseessä sitten pyöräily-, retkeily- tai moottorikelkkareitti.

Ulkoilureittien riskien varmaa hallintaa

Maastotiedolla on laaja kokemus turvallisuusasiakirjojen laadinnasta ja riskien arvioinnista pyöräily-, retkeily- ja moottorikelkkareittien osalta. Suomen johtavana ulkoilureittitoimistona olemme toteuttaneet riskienhallinnan suunnittelua yli 40 reitistöön kautta maan. Palvelumme sisältää turvallisuusajattelun mukaisen reittien riskitekijöiden arvioinnin; pystymme määrittämään riskien toteutumisen todennäköisyydet sekä tarjoamaan tehokkaita toimenpiteitä riskien hallintaan.

Esimerkkejä turvallisuussuunnittelun referensseistä

Someron kaupunki, ulkoilureittien riskien arviointi ja suositukset, 2022
Annoimme asiantuntemuksemme Someron kaupungin käyttöön ulkoilureittien vaaranpaikkojen kartoittamisessa ja riskienhallinnan suunnittelussa. Havaittuamme riskialttiit alueet laadimme kattavan suunnitelman riskien alentamisesta hyväksyttävälle tasolle. Lisäksi konsultoimme asiakasta pelastuspisteiden määrittämiseksi pelastuslaitokselle, jotta pelastajat pystyvät mahdollisimman tehokkaasti takaamaan ulkoilijoiden turvallisuuden. Toimeksiantajan yhteyshenkilö: maanrakennusmestari Jyrki Rinta-Paavola, puh. 044 7791 217.
Posion kunta, Hiihtolatujen turvallisuusasiakirjan laadinta, 2022
Posio valitsi Maastotiedon, kun kunta tarvitsi hiihtoladuille turvallisuusasiakirjaa. Työmme sisälsi tarkat maastokartoitukset, joilla tunnistimme vaaranpaikat ja riskit. Laadimme yksityiskohtaiset suositukset riskienhallintaan ja tiedottamiseen, jotta hiihtolatujen käyttäjät voivat nauttia ulkoilusta turvallisesti. Toimeksiantajan yhteyshenkilö: infrapäällikkö Hannu Heikkilä, puh. 040 8012 266.
Nivalan kaupunki, ulkoilureittien turvallisuusasiakirjan laadinta ja riskikartoitus, 2021
Nivalan kaupunki tarvitsi Kivenhakkaajan luontopolulle turvallisuusasiakirjan, joka parantaa luonnossa liikkuvien turvallisuutta. Maastotieto toteutti tehtävän maastokartoitukseen perustuvalla vaaranpaikkojen ja riskien tunnistamisella. Projektiin kuului myös suositukset riskienhallintaan, palautejärjestelmään ja tiedottamiseen. Toimeksiantajan yhteyshenkilö: liikuntasihteeri Henri Heiska, puh 044 4457 423.
Kittilän kunta, Moottorikelkkailureittien turvallisuusasiakirjan laadinta, 2020
Kittilässä on yli 900 kilometriä moottorikelkkareittejä, ja Maastotieto laati niille turvallisuusasiakirjan, joka täyttää kuluttajaturvallisuuslain vaatimukset. Valmistellessamme asiakirjaa, analysoimme riskejä paikkatietoaineistoanalyyseillä, haastatteluilla ja tekemällä tarkastuksia kriittisissä kohteissa. Huomattujen riskien perusteella teimme ehdotuksia riskien vähentämiseksi hyväksyttävälle tasolle. Toimeksiantajan yhteyshenkilö: reittivastaava Jaakko Huttunen, puh. 040 868 1160.
Lahden kaupunki, Ulkoilureittien turvallisuusasiakirjojen laadinta ja riskikartoitukset, 2019
Maastotieto laati Lahden kaupungin Lapakiston ulkoilualueen reiteille turvallisuusasiakirjan. Maastokartoituksen aikana havaittujen korkean riskin vaaranpaikkojen pohjalta teimme erillisen suunnitelman riskien saamiseksi hyväksyttävälle tasolle. Maastokartoituksen jälkeen laadimme kuluttajaturvallisuuslain mukaisen turvallisuusasiakirjan, johon sisältyivät suositukset myös muille havaituille riskeille sekä riskienhallintaan ja tiedottamiseen. Toimeksiantajan yhteyshenkilö: luonnonsuojeluvalvoja Asko Riihelä, 050 559 4053.

Tarvitseko apua turvallisuussuunnittelussa?