Maastotieto_logo_pysty_vari_musta_vaalealle_pohjalle

Suomen Maastotieto Oy on kaupunkien, kuntien, matkailukeskusten ja Metsähallituksen kumppani alueiden käytön suunnittelussa. Toimimme Rovaniemeltä käsin koko Suomessa.

Tehemme pois ja huolella

Ydinosaamistamme ovat ulkoilureittien kehittämissuunnitelmat ja reittien paikkatiedon hallinta. Huolehdimme alueen ja kohderyhmien määrittelystä, maanomistajien ja muiden intressitahojen osallistamisesta, sopimuksista ja riskikartoituksista. Ammattitaitomme takaa, että reitistöt ovat kestäviä ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti.

Työskentelemme asiantuntijana, projektinjohtajana, suunnittelijana tai konsulttina, toimeksiannon ja tarpeen mukaan. Toimintatapamme auttaa toimeksiantajaa keskittymään omiin ydintehtäviinsä. Huolehdimme sovituista kokonaisuuksista – ja vähän enemmästäkin.

 

KONSEPTISTA KEHITTÄMISEN VISIOKSI

Alueiden kehittäminen kannattaa rakentaa konseptin ympärille – pelkällä reittien luomisella kehitystyö jää puolitiehen. Konseptin avulla määritellään mitä rakennetaan, kenelle, miksi ja miten. Konsepti on näkökulma, joka tekee reitistöstä kokonaisuuden – oli kyse hyvinvoinnin lisäämisestä tai matkailuelinkeinon kehittämisestä.

Konseptin luominen antaa hyvän lähtökohdan käytännön reittisuunnittelulle ja tuotteistamiselle sekä muodostaa pohjan viestinnälle. Konsepti varmistaa, että kaikki kehittämistyöhön liittyvät toimenpiteet suuntautuvat kohti samaa päämäärää.

KOHDERYHMÄN NÄKÖISET REITIT

Mielestämme maastoreittien toteuttaminen kannattaa aloittaa määrittelemällä alueen potentiaali ja kohderyhmät sekä hahmottamalla, millaista toimintaa alueelle halutaan.

Määrittelyllä on ratkaiseva merkitys, kun suunnitellaan, millaisia reittejä ja muita palveluita alueelle kannattaa kehittää. Huolellisen ja laadukkaan lähtötilanteen ja potentiaalin määrittelyn avulla reitistö palvelee parhaiten sekä matkailijoita että alueen asukkaita. Ydinosaamistamme on nimenomaan järjestelmälliseen määrittelyyn perustuva kokonaisuuksien suunnittelu.

Kuntaa asiakkaana

Suunniteltua ulkoilureittiä

Suunniteltua maastopyöräilyreittiä

Maanomistaja neuvottelua

Ammattitaito

  • Reittien kartoitus-, suunnittelu- ja toteutuspalvelut
  • Riskikartoitukset ja turvallisuussuunnittelu
  • Kehittämissuunnitelmat
  • Konseptisuunnittelu
  • Toimintaympäristöanalyysit ja markkinakartoitukset
  • Paikkatietoanalyysit ja -ylläpito
  • Kustannusarviot
  • Ylläpidon konsultointipalvelut
  • Osallistamisen työpajat ja sidosryhmähaastattelut
  • Hankevalmistelupalvelut

Olemme saaneet luoda elämyksiä ja hyvinvointia esimerkiksi näiden tyytyväisten asiakkaiden kanssa

Maastotieto Oy

Yhteystiedot

 
Jarmo Rinkinen

Jarmo Rinkinen

Toimitusjohtaja, Ratkaisun löytäjä

040 592 8683
jarmo@maastotieto.fi

Lähetä viesti

9 + 3 =