Reittien
suunnittelu

Tarjoamamme
palvelut

R
Reittisuunnitelmat
R
Reittien kartoitus ja suunnittelu
R
Sidosryhmien ja yhteisön osallistaminen
R
Maanomistajaneuvottelut ja käyttöoikeusopimusten valmistelu
R
Reitin työsuunnitelmien laadinta
R
Räätälöidyt kartat
R
Kustannusarviot ja kilpailutusasiakirjat

Hyvällä suunnittelulla parempia ulkoilureittejä

Yli 90 suunnitellun ulkoilureitin kokemuksella ymmärrämme, että kestävien reittien takana on asianmukainen suunnittelu ja perusteellinen taustatyö. Kun luotat reittisuunnittelun käsiimme, voit keskittyä rauhassa ydintehtäviisi. Asiantuntemuksemme varmistaa reittien soveltuvuuden tarpeisiisi.

Lapin monipuolisen luonnon innoittamassa Maastotiedossa on suunniteltu vuosien varrella lähes sata ulkoilu- ja moottorikelkkailureittiä. Olipa kyseessä sitten reittitoimitusmenettely tai käyttöoikeussopimusten solmiminen maanomistajien kanssa, me tunnemme reittisuunnittelun salat kuin vaellushousun taskut. Huolellisella suunnittelulla ja perusteellisella taustatyöllä takaamme paitsi elämyksellisen ulkoilureitin, mutta myös luonnon ja sidosryhmien huomioimisen. Kokonaisvaltainen työotteemme on peräisin pitkästä kokemuksesta ja toteutettujen projektien monipuolisuudesta.

Esimerkkejä reittisuunnittelun referensseistä

Hämeenkankaan MTB -reitistön suunnittelu ja opastussuunnitelma, 2022

Kankaanpään kaupungille suunnittelemamme MTB-reitistö takaa vauhdikkaita elämyksiä kolmen erillisen rengasreitin ja yhdysreittien muodossa. Reitistö suunniteltiin tilaajan ennakkomateriaalin pohjalta, ja toteutus sisälsi myös opastussuunnitelman laatimisen. Toimeksiantajan yhteyshenkilö: liikunta- ja hyvinvointikoordinaattori Ilari Köykkä, puh 044 577 2773.

Moottorikelkkareittien (6 erillistä) reittisuunnitelman laadinta, 2017, 2019-2021

Teimme Rovaniemen kaupungille maastoliikennelain mukaiset reittisuunnitelmat moottorikelkkareittien perustamiseksi. Suunnitelma sisälsi maankäyttökuvauksen, luonto- ja ympäristövaikutusten arvioinnin, maanomistajien kuulemiset ja tarvittavat maastotarkastelut sekä reitin turvallisuusriskien arvioinnin. Lisäksi laadimme reittien perustamisen työsuunnittelmat ja kustannusarvion. Toimeksiantajan yhteyshenkilö: metsätalousinsinööri Kari Lukkarinen, puh. 016 322 8102.

Luoston lähireitistön suunnittelu ja kestävöintisuunnitelman laadinta Metsähallitukselle, 2019

Osallistuimme Luoston lähialueen reitistön uudistamiseen suunnittelemalla ja toteuttamalla uuden lähireitin. Suunnittelutyössä huomioimme mahdolliset maankäytön rajoitukset ja kartoitimme erilaisia reittivaihtoehtoja huolellisesti karttatöiden ja maastotarkastelun avulla. Tämän jälkeen esittelimme asiakkaalle ehdotuksemme eri reittilinjauksista, minkä pohjalta laadimme työsuunnitelman sisältäen työtapakuvauksen, materiaalimäärien laskennan sekä kustannusarvion. Toimeksiantajan yhteyshenkilö: kaenttäpäällikkö Olli Vainio, puh. 020 639 7052.

Malinin ulkoilureittisuunnitelma, 2019

Laadimme Simon kunnalle ulkoilulain mukaisen reittisuunnitelman Malinin monikäyttöreitin perustamiseksi. Suunnitelmassa tarkasteltiin alueen luontoarvoja ja rajoitteita maastotarkastelun ja lausuntopyyntöjen perusteella. Olimme heti alkuvaiheessa yhteydessä alueen maanomistajiin ja pyrimme vuorovaikutteisesti löytämään hyväksyttävän linjauksen reitille. Lopputuloksena syntyi asiakirja ulkoilureitin reittitoimituksen käynnistämiseksi. Toimeksiantajan yhteyshenkilö: tekninen johtaja Ilkka Soukka, puh. 040 069 1616.

Enontekiön maastopyöräilyreitistön suunnittelu, 2017

Toteutimme Enontekiön kunnan maastopyöräilyreitistön reittisuunnitelman ja työsuunnitelmat reittien perustamiseksi. Laadimme yhteistyössä alueen yrittäjien kanssa Tosilapin MTB -konseptin, jonka pohjalta suunnittelimme maastopyöräilyreitistön palvelemaan valittuja kohderyhmiä. Testasimme suunniteltua reitistöä kohderyhmillä ja teimme muutoksia pilotointipalautteen perusteella. Tuloksena syntyi 355 km kohderyhmän mukaista reitistöä. Toimeksiantajan yhteyshenkilö: toimitusjohtaja Hannu Autto, puh. 0400 132 798.

Tarvitseko apua reittisuunnittelussa?