Teimme Rovaniemen kaupungille työsuunnitelman Mäntyvaara-Pohtimolampi ulkoilureitin peruskorjausta koskien. Työsuunnitelman pohjalta voitiin käynnistää rakennusurakan kilpailutus.

Toimeksiannossa kartoitimme Mäntyvaara-Pohtimolampi ulkoilureitin kunnostamistoimenpiteet alkaen raivaustarpeesta aina alueopastustauluihin. Teimme nykyisten vaatimusten mukaisen viitoitussuunnitelman ja piirsimme siltojen, opastaulujen sekä paikannimiopasteiden rakennepiirustukset. Pyytämättä tehimme kaupan päälle peruskorjauksen kustannusarvion.

Toimeksiantajan ja rakennusurakan toteuttajan mielestä työsuunnitelma oli ensimmäinen lajiaan, jonka pohjalta urakkalaskenta ja työn toteutus oli helppo tehdä.