Toteutimme Enontekiön Kehitys Oy:n toimeksiannosta maastopyöräilyreitistön reittisuunnitelman ja työsuunnitelmat reittien perustamiseksi. Reittisuunnitelmaa varten laadimme Tosilapin MTB -konseptin yhteistyössä alueen yrittäjien kanssa. Konseptin pohjalta suunnittelimme maastopyöräilyreitistön palvelemaan määriteltyjä kohderyhmiä. Testasimme suunniteltua reitistöä kohderyhmillä ja teimme muutoksia pilotointipalautteen perusteella. Reitistön suunnitteluvaiheessa käytimme runsaasti aikaa neuvotteluihin paliskuntien kanssa hyväksyttävän linjauksen löytymiseksi.

Tuloksena syntyi 355 km kohderyhmä määrittelyn mukaista reitistöä. Saimme hyvän palautteen laadukkaasti toteutetusta avaimet käteen toteutuksesta, jossa oli kiinnitetty huomiota osallistuvien yritysten tarpeiden huomioimiseen. Toimeksiantaja arvosti toteuttamaamme reitistön pilotointia kohderyhmillä ja aktiivista osallistamista ja tiedotusta koko hankkeen ajan.