Pohjoisimman Lapin Leader-yhdistyksen rahoittamassa ja hallinnoimassa International Theme Routes -hankkeessa teimme maastopyöräilyreitistön vaativuusluokittelua ja riskikartoituksen. Leader on Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden rahoittama maaseudun kehittämisen rahoitusjärjestelmä.

Hankkeen tulos: 16 uutta maastopyöräreittiä GPS:llä ladattavaksi ja kartta. Painetusta MTB-reitit Utsjoella -kartasta löytyvät kaikki kuusitoista hankkeessa suunniteltua reittiä sekä lyhyet reittikuvaukset, vaativuusluokat ja koosteet kunkin alueen palveluista. Onnistuimme omalla panoksella nostamaan Utsjoen pyörämatkailukohteeksi ja luomaan alueen yrittäjille uuden tuotteen.