Metsähallituksen BBB -hanke halusi kohottaa Kalajoella sijaitsevan Rahjan saariston profiilia melonnan ja pienveneilyn näkökulmasta.

Osallistimme kehittämissuunnitelman pohjaksi laajasti eri sidosryhmien edustajia ja sitoutimme heidät kehittämistyöhön keräämällä heiltä palautetta ja ideoita koko kehittämissuunnitelman teon ajan.

Lopputuotoksena syntyi konseptointiin pohjautuva kehittämissuunnitelma, jossa kehittämistarpeet on johdettu kohderyhmien tarpeista. Saatu palaute kertoi yrityksen onnistuneen erityisesti sidosryhmien sitouttamisessa. Suunnitteluun osallistuneet tahot kokivat, että heidän näkemyksiään kuultiin prosessissa aidosti. Lisäksi loimme mallin kehittämissuunnitelmien toteuttamiseen Metsähallitukselle.