Laadimme Rovaniemen kaupungin toimeksiannosta virallisen moottorikelkkailureitin reittisuunnitelman. Reittisuunnitelmaa varten kartoitimme lausunnoin ja kuulemisin reitin perustamisesta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja luontaiselinkeinon ja virkistyskäytön näkökulmia osallistamalla asianosaisia reittisuunnitteluun. Maastolinjauksen suunnitteluvaiheessa käytimme runsaasti aikaa neuvotteluihin maanomistajien kanssa hyväksyttävän linjauksen löytymiseksi.

Saimme hyvän palautteen maastossa tehdyistä katselmuksista ja laadukkaasti kirjoitetusta reittisuunnitelmasta, jossa oli kiinnitetty huomiota ympäristövaikutusten arviointiin.